ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄τάξη του Δημοτικού: Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)              (Το έντυπο προσφέρεται από το σχολείο, μπορείτε να το κατεβάσετε απ’τον σύνδεσμο εδώ: ΑΔΥΜ και Φύλλο ιατρικής εξέτασης) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.             Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. Σημ.: Το Πιστοποιητικό γέννησης δεν προσκομίζεται από τους γονείς. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου 2016 και ώρες 9.00΄- 10.00΄.